Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišča podjetij, povezanih v Skupino Javnega holdinga Maribor (Skupina JHMB: Javni holding Maribor, d. o. o., Javno podjetje Energetika Maribor, d. o. o., Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o., Javno podjetje Marprom, d. o. o., Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje, d. o. o, Javno podjetje Snaga, d. o. o., Šport Maribor, d. o. o.), in se nahaja na spletnem naslovu https://dostopnost.jhmb.si.

Podjetja iz Skupine JHMB se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost svojih spletnih mest v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava se nanaša na naslednja spletna mesta:

 1. Javni holding Maribor: https://www.jhmb.si/
 2. Javno podjetje Energetika Maribor: https://www.energetika-mb.si/
 3. Mariborski vodovod, javno podjetje: https://www.mb-vodovod.si/
 4. Javno podjetje Marprom: https://www.marprom.si/
 5. Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje: https://www.nigrad.si/
 6. Pogrebno podjetje Maribor, javno podjetje: https://pp-mb.si/
 7. Javno podjetje Snaga: https://www.snaga-mb.si/
 8. Šport Maribor: https://www.sport-maribor.si/

 

 1. JAVNI HOLDING MARIBOR (https://www.jhmb.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu jhmb.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto jhmb.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA. Izjeme so funkcionalnosti, kot različni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem, prav tako so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. ENERGETIKA MARIBOR (https://www.energetika-mb.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu energetika-mb.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto energetika-mb.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA. Izjeme so funkcionalnosti, kot so različni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem, prav tako so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. MARIBORSKI VODOVOD (https://www.mb-vodovod.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu mb-vodovod.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • središče za dostopnost,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto mb-vodovod.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA, saj so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. JAVNO PODJETJE MARPROM (https://www.marprom.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu marprom.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • središče za dostopnost,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto marprom.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA, saj so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. JAVNO PODJETJE NIGRAD (https://www.nigrad.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu nigrad.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto nigrad.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA. Izjeme so funkcionalnosti, kot so različni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem, prav tako so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. POGREBNO PODJETJE MARIBOR (https://pp-mb.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu pp-mb.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto pp-mb.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA. Izjeme so funkcionalnosti, kot so različni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem, prav tako so lahko nekatere vsebine, kot so denimo skenirani PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. JAVNO PODJETJE SNAGA (https://www.snaga-mb.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu snaga-mb.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • središče za dostopnost,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto snaga-mb.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA, saj so lahko nekatere vsebine, kot so denimo določeni PDF-dokumenti, različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

 

 1. ŠPORT MARIBOR (https://www.sport-maribor.si/)

Za zagotavljanje dostopnosti je na spletnem mestu sport-maribor.si na podlagi samoocene zagotovljeno naslednje:

 • središče za dostopnost,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • vsebine za uporabnike podpornih tehnologij (bralniki zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti in prihodnji razvoj: spletno mesto sport-maribor.si je na podlagi samoocene delno skladno z ZDSMA, saj so lahko nekatere vsebine, kot so denimo različne kompleksne preglednice s podatki ipd. nedostopne.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena na podlagi samoocene. Zadnja revizija izjave: 13. 6. 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni (JHMB, d. o. o., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor) ali elektronski pošti (info@jhmb.si). V svojem sporočilu navedite:

 • naravo vaše težave z dostopnostjo,
 • želeno obliko, v kateri želite prejeti informacije, in
 • svoje kontaktne podatke.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.